Lưu ý:

1. Trước khi yêu cầu các bạn dùng chức năng tìm kiếm để kiểm tra xem truyện đã có trên Skymanga.net hay chưa?

2. Không yêu cầu những truyện có nội dung nói xấu VN, vi phạm thuần phong mỹ tục ...


Mẫu yêu cầu:

- Tên truyện (*):

- Tóm tắt nội dung:

- Link truyện:

- Thể loại:

(*) là phần bắt buộc phải có, phần còn lại không có cũng không sao