Huyền Giới Chi Môn
Huyền Giới Chi Môn

Tác giả : Vong Ngữ

Lượt xem : 10,465

Tình trạng : Đang Tiến Hành

Nguồn : Tangthuvien

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!

Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!

Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên.

Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu.

Một cái lập chí trở thành chí cường giả câu chuyện.

Một cái oai phong ngân hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết.

Năm chương mới nhất

Chapter Lượt đọc Thời gian

Lời bình luận của bạn sẽ là nguồn động viên cũng như lời cảm ơn đến nhóm dịch để truyện được cập nhật nhanh hơn.

Nếu danh sách facebook comments không hiển thị, vui lòng click lần nữa vào thẻ Facebook để tải lại.

CÙNG TÁC GIẢ