Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả : Nhĩ Căn

Lượt xem : 12,685

Tình trạng : Đang Tiến Hành

Nguồn : -

Thể loại Tiên Hiệp Convert

Thể loại: Cổ điển tiên hiệp

Nhất niệm thành thương hải, nhất niệm hóa tang điền.

Nhất niệm trảm thiên ma, nhất niệm tru vạn tiên.

Duy ngã niệm... vĩnh hằng...

Năm chương mới nhất

Chapter Lượt đọc Thời gian

Lời bình luận của bạn sẽ là nguồn động viên cũng như lời cảm ơn đến nhóm dịch để truyện được cập nhật nhanh hơn.

Nếu danh sách facebook comments không hiển thị, vui lòng click lần nữa vào thẻ Facebook để tải lại.

CÙNG TÁC GIẢ